Bước 1/2: Điều nào dưới đây mô tả đúng nhất về bạn?

*Thông tin của bạn được bảo mật 100%*

Tôi đã đi xe đạp thể thao được một thời gian
Tôi chưa đi xe đạp thể thao nhưng đang tìm hiểu
Tôi muốn tìm một chiếc xe đạp thể thao để luyện tập nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu

> CHUYỂN BƯỚC 2

Bước 2/2: Điền thông tin của bạn bên dưới để đăng ký

*Thông tin của bạn được bảo mật 100%*

YES! TÔI MUỐN THEO DÕI ĐỢT MỞ BÁN XE ĐẠP NHẬT

Cuối cùng...

Bạn cần Bấm nút bên dưới để chúng tôi duyệt bạn vào trong nhóm ZALO theo dõi Đợt Mở Bán

Nếu bạn không vào ngay có thể sẽ không vào nhóm Zalo được nữa

00
00
00
00

Giờ

Phút

Giây

Yes! Giữ chỗ cho tôi tham gia

BẤM ĐÂY ĐỂ DUYỆT VÀO NHÓM ZALO THEO DÕI ĐỢT MỞ BÁN